Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

Κατανομή Αξιωμάτων Δ.Σ.

     Κατόπιν συνεδρίασης των εκλεγμένων μελών από την Γενική Συνέλευση της ομάδος μας τα αξιώματα κατανέμονται ώς εξής:
 
   Πρόεδρος: Βασίλειος Δήμος
  Α΄Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κίτσος
  Β΄Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Καραγιώργος
  Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Θάνος 
  Αν. Γ. Γραμματέας: Ξενοφών Κολιός  
  Ταμίας: Αθανάσιος Αναστάσης
  Γ. Αρχηγός: Δημήτριος Κίτσος
  Έφορος εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων: Ανδρέας Δήμος
  Μέλος: Σωτήριος Ντάνος
  
                                               Εκ του Δ.Σ.

                                   Ο πρόεδρος        Ο Γ. Γραμματέας

                                     Β. Δήμος               Β. Θάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου