Ομάδα 2016 - 2017

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι:

Πρόεδρος: Βασίλειος Δήμος
Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Ντάνος
Γ. Γραμματέας: Δημήτριος Κίτσος
Αν. Γ. Γραμματέας: Ξενοφών Κολιός
Ταμίας: Αθανάσιος Αναστάσης
Γεν. Αρχηγός: Χρήστος Κίτσος
Έφορος εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων: Χρήστος Γ. Δόσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου